Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ…

στην διάθεσή σας!

Η Τεχνολογία μας

Το σύστημα μας βασίζεται στην τεχνολογία RFID, που είναι μια προηγμένη τεχνολογία αυτόματης συλλογής δεδομένων, που επιτρέπει μαζικά και εξ’ αποστάσεως τον εντοπισμό και την αναγνώριση των αθλητών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ T4S:

1. Αριθμοί Συμμετοχής T4S με ηλεκτρονικούς Πομποδέκτες: Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης, που είναι ενσωματωμένος στον αριθμό συμμετοχής του κάθε αθλητή, επιτρέπει την καταγραφή της ταυτότητας και του χρόνου που ο κάθε αθλητής διέρχεται από τα προκαθορισμένα σημεία ελέγχου.

2. Κεραίες Καταγραφής T4S: Μπορεί να τοποθετηθούν στο έδαφος ή σε υπερκείμενη αψίδα ή στα πλάγια, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Τοποθετούνται σε κάθε σημείο ελέγχου του αγώνα και παραλαμβάνουν τις πληροφορίες των πομποδεκτών, που φέρει κάθε αθλητής και τις προωθούν στα συστήματα επεξεργασίας σημάτων.

3. Συστήματα επεξεργασίας σημάτων & Κέντρο Πληροφοριών T4S: Αυτόνομα συστήματα που συνδέονται με τις κεραίες καταγραφής και διαχειρίζονται τις πληροφορίες του κάθε αθλητή.  Το κάθε σύστημα μπορεί να υποστηρίξει πολλές κεραίες καταγραφής σύμφωνα με τις ανάγκες του αγώνα.  Με την παραλαβή και επεξεργασία των πληροφοριών, οι πληροφορίες αποστέλλονται στον ασφαλή T4S server στο ‘Cloud’ για την αποθήκευση και την μετέπειτα προβολή των αποτελεσμάτων.

4. Κεντρικός server Cloud T4S: Δέχεται τις πληροφορίες από όλα τα τοπικά κέντρα πληροφοριών του αγώνα, τις επεξεργάζεται και βγάζει αποτελέσματα σε συνεχή ροήστα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι αθλητές.  Η πρόσβαση στα αποτελέσματα μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή η φορητής συσκευής με πρόσβαση στο internet.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.